Lidé, kteří pro vás tvoří

Vždy se snažíme o jednoduchost a účinnost. To však znamená stovky hodin konzultací s lidmi, kteří k tématům mají co říct.
Chci studovat MBAVšechny kontakty

Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A.

zakladatelka a ředitelka Axia Management Academy z. ú.

Zkušená koučka, manažerka a lektorka. 27 let praxe vedení projektů, týmů a osobní práce s lidmi. 2000+ klientů osobního koučinku, poradenství a mentoringu. 15 let lektorování na Vysoké škole podnikání a programů MBA – předměty Management, Manažerské metody a techniky, Strategický management, Leadership, Osobní rozvoj (cca 100 studijních skupin).

 • leadership a strategický management 85% 85%
 • profesionální life koučink 80% 80%
 • rozvoj zdravé sebedůvěry a osobní hodnoty 75% 75%

Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.

Vedoucí kanceláře neziskové organizace KAM odpovědný za vedení lidí, finance, personalistiku a právní agendu. V minulosti výkonný ředitel KAMu a ředitel konferenčního centra. Dříve praxe v technickém oboru, např. při zpracování 10 českých technických norem a účast v mezinárodní normalizační spolupráci, inspektor při schvalování postupů svařování a technický expert při posuzování systémů jakosti.

 • finanční řízení 90% 90%
 • vedení lidí a týmová práce 80% 80%
 • personální řízení 80% 80%

Ing. Ladislav Glogar

Výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru, sdružujícího 75 podniků, škol a institucí, s více jak 40ti-letými mezinárodními zkušenostmi v tomto odvětví. Předchozí profesní zkušenost přes 20 let CEO firem s vývojem a výrobou v automotive průmyslu, specializace na strategické řízení, firemní a výrobní procesy, prostředí ve firmě a motivace.

 • strategické řízení a procesy 85% 85%
 • leadership 80% 80%
 • automotive 70% 70%

Doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Dlouholetý odborník z praxe, výrobní a technický náměstek ve společnosti Železniční opravny a strojírny, později odborný výzkumný pracovník Institutu řízení a Inorga, docent na Vysoké škole báňské – ekonomická fakulta a Vysoké škole podnikání a práva – obory Management a leadership, Logistika.

 • strategický management 90% 90%
 • logistika 70% 70%
 • projektový management 80% 80%

Ing. Pavel Vopalecký, M.A.

Expert na komunikaci a rétoriku s certifikátem “Advanced Communicatior – Silver” u Toastmaster International. Autor a trenér komplexního tréninku mluveného projevu Akademie mluvení. Rozsáhlá rozhlasová praxe (1300 pořadů formátu 30 minut), vlastní přednášky a promluvy včetně fóra více než 500 lidí. Stovky hodin osobních konzultací i tréninků. Zakladatel a dlouholetý vrcholový vedoucí tří neziskových organizací.

 • typologie osobností 75% 75%
 • efektivní komunikace a rétorika 90% 90%
 • vedení neziskových organizací 85% 85%

PhDr. Lubomír Češek, MBA

Policejní psycholog, odborník na zvládání stresových situací, specialista v oblasti kognitivní psychologie, odborník v bezpečnostním managementu, garant vzdělávacích programů MŠMT, motivátor, instruktor v oblasti tělesné a speciální přípravy policistů, profesionální instruktor sebeobrany.

 • forenzní psychologie 95% 95%
 • bezpečnostní management 70% 70%
 • vedení a motivování lidí 85% 85%

Mgr. Radoslav Ženata

Kouč, poradce a lektor s patnáctiletou praxí zabývající se v současnosti převážně osobním a profesním rozvojem. Původní profesí učitel,  absolvent několika kurzů koučování. Za sebou má několik tisíc  odlektorovaných hodin, několik tisíc hodin individuálního či skupinového poradenství a mentoringu s desítkami různých klientů a přes 200 hodin koučování. Jeho oblíbenými tématy jsou životní poslání, profesní směřování a time-management.

 • koučink poslání, vize a cílů 85% 85%
 • osobní rozvoj 80% 80%
 • time management 80% 80%

Ing. Mgr. Marcela Zedníčková

Lektorka angličtiny s tisíci odučených hodin a koučka pro výuku jazyků. Koučka osobního a kariérního rozvoje s mnohaletou praxí s “posunováním” lidí tam, kam se oni sami chtějí dostat. Skvělá vypravěčka příběhů a žena, která nikdy nezkazí žádnou legraci.

 • life a kariérní koučink 90% 90%
 • jazykový koučink 80% 80%
 • lektorování angličtiny 85% 85%

Mgr. Tomáš Nožka

Specialista na finance ze společnosti Partners se zaměřením na budování hodnotového byznysu. Lektor a konzultant v oblasti zdravého postoje lidí k majetku a bohatství. Pomáhá začínajícím podnikatelům se vstupem do podnikání se zaměřením na finance. 

 • finanční poradenství 95% 95%
 • investice 75% 75%
 • hodnotové plánování 80% 80%

Strhni lidi - leadership

Nemusíte být v práci šéf. Stačí, když budete pro ostatní autorita. Pokud dovedete v práci ovlivnit ostatní, stáváte se pro vašeho zaměstnavatele nepostradatelní. Naučíte se být neformálním vůdcem a člověkem, jehož názor je důležitý.

Najdi svou sílu

Když znáte své silné i slabé stránky, když chápete sami sebe a rozumíte svým reakcím, pak se dovedete velmi dobře ovládat. Naučíte se, jak si ve svém životě udělat pořádek, jak definovat své cíle a jak se k nim posouvat.

Vydělej peníze

Zaměřeno na prodejní dovednosti. Peníze vyjadřují hodnotu, kterou pro druhé máte. Můžete být sebelepší a mít výborné služby nebo produkty, ale pokud je nedokážete prodat, tak je to problém. Nic nevyděláte.
Globální výzkum koučinku ICF 2016

Globální výzkum koučinku ICF 2016

Globální výzkum koučinku, ICF137 zemí, 15.380 odpovědí - větší výzkum ICF nikdy nebylMezinárodní federace koučů ICF (International Coach Federation) je největší světová organizace profesionálních koučů. International Coach Federation sdružuje přes 26 000 koučů v 128...

Buďte jako ředitel Apple, Ford Company, Walmart…

Buďte jako ředitel Apple, Ford Company, Walmart…

Studujte MBA stejně jako nejlepší světoví manažeři a leadeři. Pokud pracujete na projektech, vedete občas nějaký tým lidí nebo rovnou celou firmu, tak vás studium MBA musí zajímat. Protože když chcete zazářit, neobejdete se bez kvalitního vzdělání, které...

Máte nějaké otázky?