Lidé, kteří pro vás tvoří

Vždy se snažíme o jednoduchost a účinnost. To však znamená stovky hodin konzultací s lidmi, kteří k tématům mají co říct.
Chci studovat MBAVšechny kontakty

Ing. Daniela Vopalecká, MBA, M.A.

 

zakladatelka a ředitelka Axia Management Academy z. ú.

 

Zkušená koučka, manažerka a lektorka. 25 let praxe vedení projektů, týmů a osobní práce s lidmi. 2000+ klientů osobního koučinku, poradenství a mentoringu. 14 let lektorování na Vysoké škole podnikání a programů MBA – předměty Management, Manažerské metody a techniky, Strategický management, Leadership, Osobní rozvoj (cca 100 studijních skupin).

 

 • leadership a strategický management 85% 85%
 • profesionální life koučink 80% 80%
 • rozvoj zdravé sebedůvěry a osobní hodnoty 75% 75%

Ing. Karel Hennhofer, Ph.D.

Vedoucí kanceláře neziskové organizace KAM odpovědný za vedení lidí, finance, personalistiku a právní agendu. V minulosti výkonný ředitel KAMu a ředitel konferenčního centra. Dříve praxe v technickém oboru, např. při zpracování 10 českých technických norem a účast v mezinárodní normalizační spolupráci, inspektor při schvalování postupů svařování a technický expert při posuzování systémů jakosti.

 • finanční řízení 90% 90%
 • vedení lidí a týmová práce 80% 80%
 • personální řízení 80% 80%

Ing. Ladislav Glogar

Výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru, sdružujícího 75 podniků, škol a institucí, s více jak 40ti-letými mezinárodními zkušenostmi v tomto odvětví. Předchozí profesní zkušenost přes 20 let CEO firem s vývojem a výrobou v automotive průmyslu, specializace na strategické řízení, firemní a výrobní procesy, prostředí ve firmě a motivace.

 • strategické řízení a procesy 85% 85%
 • leadership 80% 80%
 • automotive 70% 70%

Doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Dlouholetý odborník z praxe, výrobní a technický náměstek ve společnosti Železniční opravny a strojírny, později odborný výzkumný pracovník Institutu řízení a Inorga, docent na Vysoké škole báňské – ekonomická fakulta a Vysoké škole podnikání a práva – obory Management a leadership, Logistika.

 • strategický management 90% 90%
 • logistika 70% 70%
 • projektový management 80% 80%

Ing. Pavel Vopalecký, M.A.

Expert na komunikaci a rétoriku s certifikátem “Advanced Communicatior – Silver” u Toastmaster International. Autor a trenér komplexního tréninku mluveného projevu Akademie mluvení. Rozsáhlá rozhlasová praxe (1300 pořadů formátu 30 minut), vlastní přednášky a promluvy včetně fóra více než 500 lidí. Stovky hodin osobních konzultací i tréninků. Zakladatel a dlouholetý vrcholový vedoucí tří neziskových organizací.

 • typologie osobností 75% 75%
 • efektivní komunikace a rétorika 90% 90%
 • vedení neziskových organizací 85% 85%

PhDr. Lubomír Češek, MBA

Policejní psycholog, odborník na zvládání stresových situací, specialista v oblasti kognitivní psychologie, odborník v bezpečnostním managementu, garant vzdělávacích programů MŠMT, motivátor, instruktor v oblasti tělesné a speciální přípravy policistů, profesionální instruktor sebeobrany.

 • forenzní psychologie 95% 95%
 • bezpečnostní management 70% 70%
 • vedení a motivování lidí 85% 85%

Mgr. Radoslav Ženata

Kouč, poradce a lektor s patnáctiletou praxí zabývající se v současnosti převážně osobním a profesním rozvojem. Původní profesí učitel,  absolvent několika kurzů koučování. Za sebou má několik tisíc  odlektorovaných hodin, několik tisíc hodin individuálního či skupinového poradenství a mentoringu s desítkami různých klientů a přes 200 hodin koučování. Jeho oblíbenými tématy jsou životní poslání, profesní směřování a time-management.

 • koučink poslání, vize a cílů 85% 85%
 • osobní rozvoj 80% 80%
 • time management 80% 80%

Ing. Mgr. Marcela Zedníčková

Lektorka angličtiny s tisíci odučených hodin a koučka pro výuku jazyků. Koučka osobního a kariérního rozvoje s mnohaletou praxí s “posunováním” lidí tam, kam se oni sami chtějí dostat. Skvělá vypravěčka příběhů a žena, která nikdy nezkazí žádnou legraci.

 • life a kariérní koučink 90% 90%
 • jazykový koučink 80% 80%
 • lektorování angličtiny 85% 85%

Mgr. Tomáš Nožka

Specialista na finance ze společnosti Partners se zaměřením na budování hodnotového byznysu. Lektor a konzultant v oblasti zdravého postoje lidí k majetku a bohatství. Pomáhá začínajícím podnikatelům se vstupem do podnikání se zaměřením na finance. 

 • finanční poradenství 95% 95%
 • investice 75% 75%
 • hodnotové plánování 80% 80%

Strhni lidi - leadership

Nemusíte být v práci šéf. Stačí, když budete pro ostatní autorita. Pokud dovedete v práci ovlivnit ostatní, stáváte se pro vašeho zaměstnavatele nepostradatelní. Naučíte se být neformálním vůdcem a člověkem, jehož názor je důležitý.

Najdi svou sílu

Když znáte své silné i slabé stránky, když chápete sami sebe a rozumíte svým reakcím, pak se dovedete velmi dobře ovládat. Naučíte se, jak si ve svém životě udělat pořádek, jak definovat své cíle a jak se k nim posouvat.

Vydělej peníze

Zaměřeno na prodejní dovednosti. Peníze vyjadřují hodnotu, kterou pro druhé máte. Můžete být sebelepší a mít výborné služby nebo produkty, ale pokud je nedokážete prodat, tak je to problém. Nic nevyděláte.
Test – máte předpoklady být dobrým koučem?

Test – máte předpoklady být dobrým koučem?

Máte na to koučovat lidi? Nebo se chcete stát koučem? Jak moc se hodíte na koučování lidí? Máte předpoklady jim pomoci najít směr, motivaci a jejich vlastní "aha momenty"? Fitness trenéry Trenéry týmů Průvodce osobního rozvoje Budoucí kouče Vedoucí pracovníky Team...

Test osobnosti – zkrácený

Test osobnosti – zkrácený

Test osobnosti - zkrácená verze Zabere maximálně 4 minuty času Tento test vám ukáže, kam osobnostně patříte, co vám svědčí a kde budete excelovat.  Tak dlouho trvá plná verze testu. Je přesnější. Dozvíte se více. Trvá jen o chvíli déle. Vyhodnoceno člověkem. Dostanete...

Máte nějaké otázky?